23. Edycja Konferencji Międzynarodowych Dni Inwalidy

Internationaler Tag der Behinderten / International Day of the Disabled

 

Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się pod hasłem interdyscyplinarnej współpracy w zespole składającym się z lekarzy, fizjoterapeutów i inżynierów w różnych dziedzinach medycyny. Die diesjährige Edition der Konferenz findet unter dem Motto Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team statt unter der Beteiligung von Ärzten, Physiotherapeuten und Ingenieuren verschiedener medizinischer Disziplinen. The this year’s edition of the conference takes place under the slogan Interdisciplinary cooperation in the team with participation of doctors, physiotherapists and engineers of various medical specialisations.
     

 
Prof. Zbigniew Śliwiński
i dr Grzegorz Śliwiński

 

Konferencja odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu
TERMIN: 23.-25.03.2017 MIEJSCE: MDK Zgorzelec oraz Pałac Łagów
Die Konferenz findet statt im Kulturhaus Zgorzelec
TERMIN: 23.-25.03.2017 ORT: MDK Zgorzelec und Pałac Łagów
The conference takes place in House of Culture in Zgorzelec
TERMIN: 23.-25.03.2017 ORT: MDK Zgorzelec und Pałac Łagów
Get-together
Zapraszamy na spotkanie Get-together i kolację Gala dinner
Get-together
Wir laden Sie herzlich ein zum Get-together und Galadinner
Get-together
We cordially invite you to the Get-together and the Gala dinner