Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 Profesor nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński


Wiceprzewodniczący:

 dr Grzegorz Śliwiński

Uniwersytet Technuczny w Dreźnie

dr Marek Kiljański

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. Jan Szczegielniak

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii


Członkowie:

 Zofia Barczyk

Dyrektor WS SP ZOZ w Zgorzelcu

Przewodnicząca Rady Miasta Zgorzelec


 Urszula Ciupak

Starosta Powiatu Zgorzeleckiego


 Rafał Gronicz

Burmistrz Miasta Zgorzelec


 Piotr Machaj

Wójt Gminy Zgorzelec


Anna Śliwińska

Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu


Jens Füssel

Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej Zachodnio saksońskiego Uniwersytetu w Zwickau


Aleksander Sieroń

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Leszek Karbowski

Prezes Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem


Andrzej Czamara

Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu


Karolina Sieroń-Stołtny

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Agata Stanek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Grzegorz Cieślar

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Marek Kucharzewski

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Grażyna Grudzińska

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury


Beata Michalak

WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji 


Marta Kopa-Szocińska

WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacj


Beata Kurant

WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacj


Zofia Śliwińska

WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji


Bartłomiej Halat

WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacj


Grzegorz Kaczmar

WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacj


Wojciech Kufel

WS SP ZOZ w Zgorzelcu Ośrodek Rehabilitacji