Zasady zgłaszania uczestnictwa w XXIV edycji MDI 2018

Udział w konferencji prosimy zgłosić wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy umieszczony na tej stronie oraz dokonując wpłaty rejestracyjnej zgodnie z podanym cennikiem.

Rejestracja zobowiązuje do dokonania wpłaty w ciągu 7 dni. Brak wpłaty w tym terminie równoznaczne jest ze skreśleniem z listy uczestników.
W takim przypadku naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 50 PLN.

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego oraz streszczeń pracy najpóźniej do 02.02.2018 08.02.2018 roku.

Formularz rejestracyjny 

Rejestracja dla firm - prosimy pobrać formularz

Pragniemy poinformować, że opłaty za uczestnictwo naliczane są zgodnie z dniem wniesienia opłaty (a nie internetowego zgłoszenia uczestnictwa) 

Opłaty za uczestnictwo: KURSY, WORKSHOPY, SPOTKANIA TOWARZYSKIE, PROGRAM SOCJALNY 

Uczestnicy / opłaty do 31.01.2018 do 16.02.2018 od 17.02.2018
Członkowie PTF O Dol. / Nad., O Opolski i O Lubuski 150 PLN 225 PLN 300 PLN
Członkowie PTF (pozostałe oddziały) 200 PLN 300 PLN 400 PLN
Niezrzeszeni 300 PLN 450 PLN 600 PLN
Studenci (ważna legitymacja studencka lub zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich) 100 PLN 150 PLN 200 PLN
Pracownicy WS SP ZOZ Zgorzelec 150 PLN 225 PLN 300 PLN
Osoba towarzysząca 100 PLN 150 PLN 200 PLN
Firmy formularz formularz formularz

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian. W szczególności do odwołania wybranych warsztatów, kursów lub programu socjalnego.

  do 31.01.2018 do 16.02.2018 od 17.02.2018
Kolacja Get Together (Pałac "Łagów"); 15.03.2018 150 PLN 200 PLN 250 PLN
Spotkanie towarzyskie Gala Dinner (Pałac "Łagów"); 16.03.2018 250 PLN 300 PLN 350 PLN
Warsztaty – każdy, cena dotyczy udziału w 1 warsztacie 50 PLN 100 PLN 150 PLN
Kurs
Leczenie skolioz idiopatycznych metodą FED
Prof. Santos Sastre Fernandez
1100 PLN 1500 PLN 1900 PLN
Kurs
Igłoterapia suchą igłą w fizjoterapii
Prof. David Lopez
150 PLN 200 PLN 250 PLN
 

UWAGA: hotel i wyżywienie w trakcie kursów we własnym zakresie

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel.: +48 600 819 405 (tylko w sprawie kursów)

Program socjalny 200 PLN

Opłatę należy uiścić niezwłocznie po zgłoszeniu uczestnictwa.


Wpłaty za uczestnictwo prosimy przesłać na konto z dopiskiem:

„udział w Konferencji MDI 2018, (+ spotkania, kurs...) imię, nazwisko”

PHU Fizjomed

ul. Konarskiego 9a

59-900 Zgorzelec

Volkswagen Bank 03 2130 0004 2001 0286 2084 0001


  1. W ramach opłaty uczestnikom przysługuje prawo uczestnictwa we wszystkich sesjach naukowych, materiały kongresowe, udział w uroczystym otwarciu Obchodów, catering w trakcie przerw w obradach, zwiedzanie wystaw prac plastycznych i wystawy sprzętu rehabilitacyjno – ortopedycznego.
  2. Osobie towarzyszącej w ramach opłaty przysługuje, udział w uroczystym otwarciu Obchodów, catering w trakcie przerw w obradach, zwiedzanie wystaw prac plastycznych i wystawy sprzętu rehabilitacyjno – ortopedycznego.
  3. Spotkania towarzyskie, kursy, warsztaty i udział w programie socjalnym są płatne dodatkowo.
  4. Wszystkie ceny są cenami brutto.