Wielospecjalistyczny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

State Hospital in Zgorzelec Rehabilitation Centre in Zgorzelec
 

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Polish Society of Physiotherapy
 

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

TU Dresden
Institute for Biomedical Engineering
 

University Applied Sciences

Faculty of Physical Engineering / Computer Science
 

Stowarzyszenie badawcze technik pomiarowych, czujników i inżynierii biomedycznej, Drezno

Research Society for Measurement, Sensors and Medical Association, Dresden
 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Polish Society for Rehabilitation of the Disabled
 

Polskie Towarzystwo Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej

Polish Society of Photodynamic and Laser Medicine
 

Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Polish Society of Angiology
 

Polskie Stowarzyszenie  Specjalistów  Fizjoterapii

Polish Society of Physiotherapy Specialists